کتاب های داستانی کمدی

معرفی معروف ترین داستان ها کمدی در جهان
 کتاب A Fraction of the Whole

کتاب A Fraction of the Whole

اثر استیو تولتز از انتشارات معیار علم


 کتاب The Hundred-Year-Old Man

کتاب The Hundred-Year-Old Man

اثر یوناس یوناسن از انتشارات معیار علم


 کتاب اهرام‮

کتاب اهرام‮

اثر تری پرچت از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب Herding Cats

کتاب Herding Cats

اثر سارا اندرسن از انتشارات معیار علم


 کتاب Oddball

کتاب Oddball

اثر سارا اندرسن از انتشارات معیار علم


 کتاب As I Lay Dying

کتاب As I Lay Dying

اثر ویلیام فاکنر از انتشارات معیار علم


 کتاب Big Mushy Happy Lump

کتاب Big Mushy Happy Lump

اثر سارا اندرسن از انتشارات معیار علم


 کتاب این تانک واس ماس

کتاب این تانک واس ماس

اثر فاطمه جوادی از انتشارات جمکران


 کتاب A man called Ove

کتاب A man called Ove

اثر فردریک بکمن از انتشارات معیار علم


 کتاب مجموعه مانگا One-Punch Man 7

کتاب مجموعه مانگا One-Punch Man 7

اثر وان از انتشارات معیار علم