کتاب 2 Diary Of A Wimpy Kid

اثر جف کینی از انتشارات معیار علم-داستان کمدی

Remember how I sad that if some jerk caught me carrying a book with "diary" on the cover, they were gonna get the wrong idea? Well, thats exactly what happened today.

Now that Rodrick knows I have another journal, Id better remember to keep this one locked up. Rodrick actually got hold of my last journal... But dont even get me started on THAT story. Even without my Rodrick problems, my summer was pretty lousy.

Whatever you do, dont ask me how I spent my summer holiday because I definitely dont want to talk about it.


خرید کتاب 2 Diary Of A Wimpy Kid
جستجوی کتاب 2 Diary Of A Wimpy Kid در گودریدز

معرفی کتاب 2 Diary Of A Wimpy Kid از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 2 Diary Of A Wimpy Kid


 کتاب خاطرات و زندگی نامه خودنوشت یک خر فیلسوف نما
 کتاب مامانی که سبیل درآورد!
 کتاب به دنبال رویا ها در تابستان
 کتاب مجموعه قصه های من و بابام (3جلدی)
 کتاب شرلوک هولمز، جون دل (نسخهٔ امضا شده)
 کتاب دوست غارنشین من