کتاب پیانو

اثر ژان اشنوز از انتشارات افراز - مترجم: کیهان بهمنی-داستان کمدی




خرید کتاب پیانو
جستجوی کتاب پیانو در گودریدز

معرفی کتاب پیانو از نگاه کاربران
This modest little novel exploring the afterlife really surprised me. And the ending knocked me out and has stayed with me. Chances are you wont waste your own chances anymore after you read this.

مشاهده لینک اصلی
Well I dont think anyone would expect this ending.

مشاهده لینک اصلی
Not a great book. New twist on Frenchy existentialism.

مشاهده لینک اصلی
This book was very well written, if slightly uneven. The twilight zone ending bordered on cheesy but fit the rest of the book nicely.

مشاهده لینک اصلی
@Cest comme ça, voyez-vous, la section urbaine. Ça consiste en ça.@

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پیانو


 کتاب بریت ماری اینجا بود
 کتاب دوتا خفن
 کتاب آخرین بچه های زمین
 کتاب خانه درختی 65 طبقه
 کتاب دو تا خفن تابستان خود را چگونه گذراندند
 کتاب مشتی غبار