کتاب بازگشت چستر!

اثر ملانی وات از انتشارات نشر چشمه - مترجم: زهرا چوپانکاره-داستان کمدی

کتاب بازگشت چستر روایت گربه بازیگوشی است که از صفحه اول داستان در داستان دخالت می‌کند و قصه را هرطور بخواهد تغییر می‌دهد. ویژگی چستر نسبت به دیگر آثار داستانی کودک در این است که بچه‌ها می‌توانند حس کنند ساخت داستان آسان است و خودشان شروع کنند به نوشتن قصه و نقاشی کردن. تخیل و طنز عناصر اصلی شکل دهنده داستان هستند.


خرید کتاب بازگشت چستر!
جستجوی کتاب بازگشت چستر! در گودریدز

معرفی کتاب بازگشت چستر! از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازگشت چستر!


 کتاب فرمانروایان فرومایه
 کتاب مجموعه استینک
 کتاب جودی انجمن مخفی تشکیل می دهد
 کتاب فضانورد کوچولو
 کتاب آنتون شعبده بازی می کند!
 کتاب خاطرات یک بچه ی چلمن 5