کتاب از گورب خبری نیست

اثر ادواردو مندوسا از انتشارات نشر ثالث - مترجم: مجتبی ویسی-داستان کمدی

از گورب خبری نیست رمانی است علمی - تخیلی، اما نویسنده از رهگذر این ژانر و با رویکردی طنز به مسائلی عینی و واقعی، از جمله رفتارها و مناسبات اجتماعی ، زیست و ذهنیت بشری و نیز مباحث تاریخی می پردازد. به تعبیری ، مندوسا به مدد داستانی فانتزی مسائلی هستی شناسانه مطرح می کند و با خلق یک جهان احتمالی ، امکان مقایسه آن با جهان واقعی ما را فراهم می آورد.


خرید کتاب از گورب خبری نیست
جستجوی کتاب از گورب خبری نیست در گودریدز

معرفی کتاب از گورب خبری نیست از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب از گورب خبری نیست


 کتاب من جوکم: یک داستان نوجوانانه
 کتاب اسرار دخمه جنی
 کتاب خانه درختی 52 طبقه
 کتاب دریاچه
 کتاب جزء از کل
 کتاب مدرسه ... است: به دادم برسین