کتاب از گورب خبری نیست

اثر ادواردو مندوسا از انتشارات نشر ثالث - مترجم: مجتبی ویسی-داستان کمدی

از گورب خبری نیست رمانی است علمی - تخیلی، اما نویسنده از رهگذر این ژانر و با رویکردی طنز به مسائلی عینی و واقعی، از جمله رفتارها و مناسبات اجتماعی ، زیست و ذهنیت بشری و نیز مباحث تاریخی می پردازد. به تعبیری ، مندوسا به مدد داستانی فانتزی مسائلی هستی شناسانه مطرح می کند و با خلق یک جهان احتمالی ، امکان مقایسه آن با جهان واقعی ما را فراهم می آورد.


خرید کتاب از گورب خبری نیست
جستجوی کتاب از گورب خبری نیست در گودریدز

معرفی کتاب از گورب خبری نیست از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب از گورب خبری نیست


 کتاب پیرمرد صدساله ای که از پنجره ی خانه سالمندان زد به چاک و ناپدید شد
 کتاب بازار خودفروشی
 کتاب سومین پلیس
 کتاب مدرسه ... است: نبرد در اردوگاه
 کتاب شب مادر
 کتاب خانه درختی 52 طبقه