کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی

اثر مایک گلداسمیت از انتشارات پیدایش - مترجم: مهرداد تویسرکانی-داستان کمدی

آلبرت از مدرسه اخراج شد؟ نازی‌ها و اف.بی.آی جاسوسی‌اش را می‌كردند؟ مغزش را از سرش درآوردند؟ بله او با اینكه مرده، ولی هنوز مارا به تعجب وا‌می‌دارد. حالا در این كتاب شما می‌توانید در دفتر یادداشت گمشده آلبرت سرك بكشید، تیترهای تكان‌دهنده روزنامه اخبار كیهان را بخوانید، و از فرضیه‌هایی خبردار شوید كه جهان ما را تغییر داد ... آن هم بدون اینكه مختان تاب بردارد.


خرید کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی
جستجوی کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی در گودریدز

معرفی کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آلبرت آینشتاین و فضای بادکنکی


 کتاب کتاب ساحلی
 کتاب تیتیش شاه و موجودی از کرانک
 کتاب تیتیش شاه و امپراطور خبیث
 کتاب همه آماده اید خوش بگذرونیم؟
 کتاب دارث پیپر ضربه می زند
 کتاب نشتی