کتاب های داستانی کمدی

معرفی معروف ترین داستان ها کمدی در جهان
 کتاب آب دوغ خیار

کتاب آب دوغ خیار

اثر رضا بهرام پور از انتشارات قطره


 کتاب مشنگ ها

کتاب مشنگ ها

اثر نیل سایمون از انتشارات نیلا


 کتاب حکایت هایی برای زمانۀ ما

کتاب حکایت هایی برای زمانۀ ما

اثر جیمز تربر از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب زندگانی من و روزگار سخت

کتاب زندگانی من و روزگار سخت

اثر جیمز تربر از انتشارات ناهید


 کتاب 13 ساعت

کتاب 13 ساعت

اثر جیمز تربر از انتشارات شهر قلم


 کتاب سال خرگوش

کتاب سال خرگوش

اثر آرتو پاسیلینا از انتشارات کتاب سرای نیک


 کتاب روزنامۀ خاطرات یک آدم ناقابل

کتاب روزنامۀ خاطرات یک آدم ناقابل

اثر جورج گروسمیت - ویدون گروسمیت از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب ترس و تنفر در لاس وگاس

کتاب ترس و تنفر در لاس وگاس

اثر هانتر اس. تامپسون از انتشارات پرسش


 کتاب بیسکویت ها (گروه های موسیقی و نقشه های خیلی حسابی)

کتاب بیسکویت ها (گروه های موسیقی و نقشه های خیلی حسابی)

اثر لیز پیشون از انتشارات هوپا


 کتاب اندرس قاتل

کتاب اندرس قاتل

اثر یوناس یوناسن از انتشارات چترنگ