کتاب های داستانی کمدی

معرفی معروف ترین داستان ها کمدی در جهان
 کتاب مشق شبم را ننوشتم چون

کتاب مشق شبم را ننوشتم چون

اثر دیوید کالی از انتشارات افق


 کتاب به مدرسه دیر رسیدم چون

کتاب به مدرسه دیر رسیدم چون

اثر دیوید کالی از انتشارات افق


 کتاب ماجرای باور نکردنی تابستان من

کتاب ماجرای باور نکردنی تابستان من

اثر دیوید کالی از انتشارات افق


 کتاب نور حیرت انگیز

کتاب نور حیرت انگیز

اثر تری پراچت از انتشارات نشر ویدا


 کتاب جادوی مرجع

کتاب جادوی مرجع

اثر تری پراچت از انتشارات نشر ویدا


 کتاب ماجراهای مدرسه ی کج و کوله

کتاب ماجراهای مدرسه ی کج و کوله

اثر لوییس سکر از انتشارات قدیانی


 کتاب من و کامینسکی

کتاب من و کامینسکی

اثر دانیل کلمان از انتشارات کتاب سرای نیک


 کتاب مورت

کتاب مورت

اثر تری پراچت از انتشارات نشر ویدا


 کتاب خاطرات سری آدرین مول

کتاب خاطرات سری آدرین مول

اثر سو تاونزند از انتشارات نگاه


 کتاب اندازه گیری دنیا

کتاب اندازه گیری دنیا

اثر دانیل کلمان از انتشارات افق